Обезщетения

Ако смятате, че правата Ви не са били спазени по време на пътуване и искате да получите обезщетение, най-напред се свържете с превозвача или с оператора на терминал. Ако те не изпълнят задълженията си, можете да се обърнете към националния орган, отговарящ за съответния вид транспорт. За повече информация и за подробности относно съответния компетентен орган се обадете на Europe Direct на безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11. Можете да използвате и мобилното приложение Your Passenger Rights, което ще Ви позволи да проверявате на място какви са правата Ви и как да ги предявите.