Пътуващи по море и по вътрешни водни пътища

Пътуващите по море или по вътрешни водни пътища имат право на възстановяване на разходите, премаршрутиране, обезщетение и помощ при закъснения или отменени рейсове, както и право на адекватна и лесно достъпна информация. Тези права важат с малки изключения за хората, пътуващи с пътнически кораби, потеглящи от ЕС или пристигащи в ЕС, и с круизни кораби, потеглящи от пристанище в ЕС.