В природен парк Витоша на къмпинг

В природен парк Витоша на къмпинг

Къмпингуването на територията на природните паркове в България е забранено извън определените за това места. Ето кои места са определени за къмпингуване на територията на Природен парк "Витоша". Информацията ни е предоставена от Дирекцията на парка и е актуална към 21 март 2016 г.

Според сега действащия План за управление на Природен парк “Витоша” къмпингуване се допуска в зоната с направляван режим на защита по поречието на р. Струма между селата Боснек и Чуйпетлово, по р. Куртова – от пътя за с. Плана до горна граница на гората и по туристическата пътека от местността Шумнатица до р. Добри дол, като не се допуска за период по-дълъг от 3 дни на едно и също място.

В актуализирания План за управление на ПП Витоша, който все още не е влязъл в сила, се предвижда да се допуска къмпингуване извън изброените по-горе места, по изключение и единствено при провеждането на  предварително съгласувани с Дирекция на ПП Витоша, обучителни, скаутски лагери и събития свързани с оцеляване и поведение в планината, организирани от Национална Спортна Академия, Планинска Спасителна Служба, и др. организации.

Когато къмпингувате на диво, винаги оставяйте мястото след себе си по-чисто, отколкото сте го заварили! Приятен престой!
Времето
в
България

19 °C

Ясно

вятър 6 км/ч

2024-06-16 11 | 28 °C
2024-06-17 14 | 29 °C
2024-06-18 15 | 30 °C
2024-06-19 15 | 31 °C