Последиците от полета със самолет

Как да предотвратиш последиците от полета със самолет?