От и за какво се оплакват гражданите на Швеция?

Швеция

Тя се счита за една от най-успешните държави в света по отношение на гражданските права и икономическото равенство. Какво може да притеснява шведските граждани, които се радват на така добре развита социална държава? Оказва се, че социалните кодекси, използвани в страната – особено така нареченият “Закон Jante” – според който се приема отрицателно да афишираш свой личен успех, считайки това за неприлично и неучтиво – предизвикват възмущение сред младите шведи, които се интересуват от демонстриране на по-голяма лична гордост и разбиване на стари социални митове.