Важни телефони на Корфу

Спешни телефони: 112

Полиция: 100

Бърза помощ: 166 или 39403.

Туристическа полиция: 4, Samartzi, площад San Rocco, тел. 30265
Времето
на
Корфу

32 °C

Частична облачност

вятър 9 км/ч

2024-06-19 23 | 27 °C
2024-06-20 24 | 28 °C
2024-06-21 24 | 28 °C
2024-06-22 24 | 28 °C

Температура на водата

16 °C