Важни телефони на Корфу

Спешни телефони: 112

Полиция: 100

Бърза помощ: 166 или 39403.

Туристическа полиция: 4, Samartzi, площад San Rocco, тел. 30265
Времето
на
Корфу

24 °C

Ясно

вятър 4 км/ч

2022-06-26 24 | 30 °C
2022-06-27 23 | 30 °C
2022-06-28 24 | 30 °C
2022-06-29 24 | 30 °C

Температура на водата

15 °C