Географско деление Пирин

Географско деление Пирин

 Пирин са оформени три неравномерни по площ дяла - северен, среден и южен. 

  • Северен Пирин е най-големият дял на планината и всъщност неговата същинска част. Той заема 74% от цялата планина, дълъг е общо 42 км. Простира се от Предела на север до Тодорова поляна на юг - седловина на централното било, висока 1883 м. Северен Пирин е най-посещаваната част, само той има алпийски характер, множество езера и значителен брой хижи и заслони. Тук се намират и най-високите върхове- Вихрен (2914м.) и Кутело с височина 2908 метра. Върховете Кутело и Бански суходол (2884м.) са свързани помежду си с известната седловина "Кончето" с най-малка височина 2810 м. Северният дял е достатъчно голям, за да могат в него да се определят, макар и по-условно вътрешни малки дялове, съответстващи на четири части на Главното било и на четирите странични била - Мраморен дял (връх Вихрен), Северен централен дял (връх Бъндеришки чукар), Южен централен дял (връх Дженгал), Полежански дял (връх Голям Полежан), Каменишки дял (връх Каменица), Синанишки дял (връх Синаница) и дял Дебели рид (връх Ченгелчал).

 

  • Среден Пирин се простира между седловините Тодорова поляна и Попови ливади (Папаз чаир - 1430 м). Това е най-малкият (7%) и къс (7 км) дял, но най-високият му връх Ореляк достига 2099 метра. Той е мраморен красив връх, който, гледан от север прилича на орел с леко разтворени криле. Останалите върхове са ниски (под 2000 м) и гористи. Среден Пирин е покрит почти изцяло с широколистни гори, изобилстващи от тъй наречения Пирински чай (Sideritis scardica). 

  • Южен Пирин е най-ниският и заоблен дял (връх Свещник - 1975 метра). Той заема 19% от планината и е дълъг около 11 км, колкото е и широк. Той е посещаван много слабо, няма туристически хижи. Плътно е покрит с иглолистни и широколистни гори. Изграден е от гранит в централните части и мрамор по периферията. На юг достига до Парилската седловина.
Времето
в
България

20 °C

Ясно

вятър 6 км/ч

2024-07-24 17 | 32 °C
2024-07-25 16 | 21 °C
2024-07-26 14 | 30 °C
2024-07-27 14 | 32 °C