Община Карлово

Карлово

Карлово

Община Карлово

Разположен на 386 м надморска височина в северната част на Карловското поле, което се образува на югозапад от Стара планина, на север от Същинска Средна гора и на североизток от Сърнена гора. Планинската местност Козница (до град Клисура) отделя на запад Стремската долина от съседните задбалкански котловини, а на изток тя е отделена от Кръстец (Стражата). Това географско разположение на Карлово и има важна роля за климата на града и разпростряната около него Розова долина.

Град Карлово е град в Южна централна България, разположен в южното подножие на Стара планина – Област Пловдив. Най-близкият град до Карлово е град Сопот – на 5 км посока запад, а до Пловдив разстоянието е 60 км в посока юг. Градът е трети по големина в областта след Пловдив и Асеновград и е административен център на Община Карлово.


История


Карлово история

Приблизително през 1482  – 1485 г. подбалканското село Сушица е дадено от султан  Баязид II  във владение (мюлк) на  Карлъ Заде Лала Али бей. През 1496 г. Али бей превръща това владение във  вакъф. Съгласно учредителния документ на вакъфа, землището на Сушица граничи на север със  Стара планина, на изток – с това на село Араблъ, на юг – с река Гьопсу (Стряма) и на запад – с това на село Акча Килисе (Сопот). През следващия век Сушица бързо се разраства: съгласно османски документи в 1516 г. там има седем мюсюлмански и 42 християнски домакинства, а през 1596 г. – 117 мюсюлмански и 162 християнски домакинства. Доходът от вакъфа възлиза съответно на 5997  акчета  през 1516 г. и 23596 акчета през 1596 г. Така селото прераства в град, който по името на Карлъзаде Али бей започва да се нарича Карлова (Карлово).

 
  още от екскурзии .biz » карлово новини от последния час www.pbnovini.com  

 
още от екскурзии .biz »


Времето
в
България

6 °C

Слаб дъжд

вятър 22 км/ч

2024-04-18 3 | 11 °C
2024-04-19 0 | 13 °C
2024-04-20 4 | 13 °C
2024-04-21 4 | 11 °C