Ќа трапезата в »спани€

Ќова √одина. †«а Ќова √одина в »спани€. †ƒа посетим »спан舆за Ќова √одина. Ќова √одина в »спан舆-Nova-Godina-v-Ispanya. †Ќа Ќова √одина в »спан舆.††Ќа трапезата в †»спани€ за Ќова √одина. Ќа Ќова √одина..†» така в »спани€ .. «а Ќова √одина в »спани€.

¬ 12 - ти€т час на Ќова √одина в »спани€, испанците похапват 12 зърна грозде - по едно за всеки месец, за да бъдат щастливи през ц€лата идваща година.