Страх от летене със самолет- как се превъзмогва?

Страх от летене

Имате страх от летене? Не сте сами. Във Великобритания над 12 милиона души страдат от аерофобия.

Има едно решение с почти 100% успеваемост да превъзмогнете

страхът от летене

нарича се ТЕС или техники на емоционалната свобода. 


Преодоляване на страх от летене

Мечка, страх мене НЕ!

Нима трябва, вечно да се придържаме към стария наземен превоз, при условие, че има лек за преодоляване на страх от летене?

 
 Възможно ли е и как терапевт ще накара страхът ви от летене да изчезне само с три посещения? още от екскурзии .biz » за страх от летене www.barep.org  

 
още от екскурзии .biz »страх от раждане или.. дали и как страхът от раждането може да блокира способността ви да забременеете?  още от екскурзии .biz » www.barep.org 


Възможно ли е и как терапевт ще накара страхът ви от летене да изчезне само с три посещения?  още от екскурзии .biz » www.barep.org