Климатът в Казанлък

Мека и топла зима!

Климатът в Казанлък е преходно-континентален, с по-голям брой слънчеви дни, със средногодишна температура от 10,7 градуса по Целзий. Лятото е умерено топло, валежи падат рядко, а зимата е мека, с редки снеговалежи. Средната температура в град Казавлък през януари е над 0 градуса, докато средната температура в Казанлък град през юли е 23 градуса по Целзий.
Времето
в
България

0 °C

Мъгливо, слаба видимост

вятър 6 км/ч

2023-12-01 1 | 11 °C
2023-12-02 4 | 11 °C
2023-12-03 3 | 9 °C
2023-12-04 -3 | 1 °C