Гвоздей от Христовия кръст се съхранява в Катедралата на Милано

Над олтара, осветен с червена светлина, се съхранява един от трите гвоздея, с които са прободени ръцете на Исус Христос при разпъването му на кръста. Всяка година на 14-ти септември (Кръстовден) гвоздеят се показва публично до вечерня.