»стори€ на “анзани€

»стори€ на “анзани€

»стори€та на “анзани€ твърди, че през I в. на територи€та са живели племената банту и нилоти. ѕрез VII в. на остров «анзибар и по крайбрежието на страната се заселват араби, с което се постав€ и началото на разпространението на исл€ма. ѕървите колконизатори, които се отправ€т към земите на днешна “анзани€, са португалците и това се случва през ’VI в. “€хното присъствие е прекъснато през ’VIII в., когато султанът на ќман изгонва португалците. ћного важна година в истори€та на “анзани€ е 1856 г. – т€ се помни с образуването на независимо султанство «анзибар.

ƒругата съставна част на “анзани€ – “анганайка, е завзета от германците през 1884 г. — това еврпейското присъствие не свършва, тъй като през 1890 г. «анзибар става британски протекторат и до 1919 г. ц€лата страна минава под управлението на јнгли€ и за това са били необходими още 50 години търпимост на чуждото управление, за да дойде 1961 г. и да бъде провъзгласена независимостта на “анганайка, а след още две – през 1963 г., независимост получава и султанството «анзибар и на 26 април 1964 г. “анганайка и «анзибар се обедин€ват и се създава ќбединена република “анзани€. “ази дата е национален празник на републиката - ƒен€т на ќбединението.
¬ремето
в
“анзани€

25 ∞C

„астична облачност

в€тър 10 км/ч

2024-05-23 17 | 26 ∞C
2024-05-24 16 | 27 ∞C
2024-05-25 16 | 29 ∞C
2024-05-26 15 | 29 ∞C

“емпература на водата

28 ∞C