Коя е столицата на Танзания?

Додома

Дар ес Салаам или Додома е столица на Танзания?

Дар ес Салаам е първата столица на Танзания, но независимо от това, Додома е обявен за столица на Танзания през 1974 г. Въпреки декларацията, Дар ес Салаам остава централен административен и най-известен град в Танзания.

Град Дар ес Салаам- Танзания е бил търговски и административен център на Танганайка по време на германското и британското управление. През 1973 г. е взето решение да се премести столицата на Танзания от крайбрежния град Дар ес Салаам на по-централно място.

Додома е идентифициран като новата столица на Танзания и процесът на преместване е започнал. Правителствените служители обаче се колебаеха да се движат и процесът на преместване все още продължава. Повечето правителствени и други важни служби все още се намират в Дар ес Салаам.

 

 
Времето
в
Танзания

20 °C

Ясно

вятър 11 км/ч

2024-06-16 14 | 28 °C
2024-06-17 14 | 28 °C
2024-06-18 13 | 29 °C
2024-06-19 15 | 29 °C

Температура на водата

28 °C