Що е то винен туризъм?

Винен туризъм

Виненият туризъм в същността си се изразява с посещение на винарски изби и дегустация на вина, запознаване с технологичния процес на винопроизводство, но също така с посещение на лозаро – винарски райони, запознаване с характерните за района сортове грозде.

Виненият туризъм е сравнително един нов, но бързо развиващ се вид туризъм, особено за България.