ќт ѕловдив, ¬арна или —офи€ до »станбул км.

ћостът јтатюрк, »станбул, “урци€

ѕо суша разсто€нието от —офи€ до »станбул и от –усе до »станбул е около 550км, около 450км е от ¬арна, 400км от ѕловдив. ѕът€т след границата е магистрала. ћинава се покрай ќдрин.

¬реметраене на пътуването 

—офи€ »станбул 

  • със самолет —офи€ »станбул се пътува 1 час и половина при директен полет
  • с кола времетраенето на пътуването от —офи€ до »станбул е около 6 часа
  • с влак —офи€ »станбул се пътува 11 часа и половина

јко планирате пътуване със собствена кола да »станбул планирайте внимателно маршрута в сами€ »станбул, където движението е ужасно натоварено. —ами€т град »станбул е дълъг повече от 150 км и разсто€нието по прекос€ването му може да се сравни в пътуване от —офи€ до ѕловдив, но в градски услови€. 

ќсобено натоварено е в търговски€т център на »станбул. 

 


јко пътувате през ќдрин

“емпературата в момента в ќдрин e 33 ∞C

ћаксималната температура за ƒЌ≈— е 34 ∞C.
”тре в ќдрин се очаква ћј —»ћјЋЌј температура от 29 ∞C —ледващите н€колко дни се очаква пром€на в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 17 ∞C, а максималните 25 ∞C

—ила на в€търа 20 km/ч ESE

—офи€ »станбул, —офи€ »станбул времетраене, »станбул км, —офи€ »станбул км, —офи€ »станбул, ѕловдив »станбул, ¬арна »станбул, разсто€ние »станбул, до »станбул с кола, »станбул с кола, —офи€ »станбул км, разсто€ние до »станбул¬ремето
в
»станбул

29 ∞C

ясно

в€тър 31 км/ч

2023-09-25 21 | 25 ∞C
2023-09-26 21 | 26 ∞C
2023-09-27 21 | 26 ∞C
2023-09-28 21 | 26 ∞C

“емпература на водата

12 ∞C