ёнион »вкони правила за превоз на багаж извън Ѕългари€

 ъм цената на закупени€ билет влизат ръчен багаж до 5 кг с размери 30х40х20 см и чекиран багаж в багажното отделение до 30 кг с общи размери до 180 см или 80х60х40 см. 

ѕътуващите с ёнион »вкони имат възможност за превоз на втори чекиран багаж в багажното отделение при следните услови€: 

  • предплатен допълнителен багаж (втори куфар) до 30 кг с размери 80x60x40 см или сбор от размерите до 180 см, който се заплаща на цена от 10 евро за разсто€ние до 1500 км, на цена от 15 евро за разсто€ние от 1501-3000 км и на цена от 20 евро за пътуване над 3000 км.
  • јко  Ћ»≈Ќ“Џ“ избере да заплати допълнителни€ багаж на м€сто (при шофьора) непосредствено преди отпътуване цените се промен€т, както следва: за багаж до 30 кг с размери 80x60x40 см или сбор от размерите до 180 см се заплаща цена от 15 евро за разсто€ние до 1500  км, цена от 20 евро за разсто€ние от 1501 км до 3000 км и цена от 25 евро за пътуване над 3000 км.