Мост Галата

Мост Галата

Мост Галата-Истанбул - За този мост се пише в романи още от 19-ти век. Първият мост на това място е бил построен през 6-ти век. Most-Galata
Времето
в
Истанбул

21 °C

Частична облачност

вятър 9 км/ч

2023-10-01 19 | 22 °C
2023-10-02 19 | 23 °C
2023-10-03 18 | 23 °C
2023-10-04 17 | 23 °C

Температура на водата

12 °C