Мост Галата

Мост Галата

Мост Галата-Истанбул - За този мост се пише в романи още от 19-ти век. Първият мост на това място е бил построен през 6-ти век. Most-Galata
Времето
в
Истанбул

27 °C

Ясно

вятър 10 км/ч

2024-07-18 25 | 35 °C
2024-07-19 25 | 31 °C
2024-07-20 24 | 33 °C
2024-07-21 24 | 33 °C

Температура на водата

13 °C