ќт ѕловдив, ¬арна или —офи€ до »станбул км.

ћостът јтатюрк, »станбул, “урци€

ѕо суша разсто€нието от —офи€ до »станбул и от –усе до »станбул е около 550км, около 450км е от ¬арна, 400км от ѕловдив. ѕът€т след границата е магистрала. ћинава се покрай ќдрин.

¬реметраене на пътуването 

—офи€ »станбул 

  • със самолет —офи€ »станбул се пътува 1 час и половина при директен полет
  • с кола времетраенето на пътуването от —офи€ до »станбул е около 6 часа
  • с влак —офи€ »станбул се пътува 11 часа и половина

јко планирате пътуване със собствена кола да »станбул планирайте внимателно маршрута в сами€ »станбул, където движението е ужасно натоварено. —ами€т град »станбул е дълъг повече от 150 км и разсто€нието по прекос€ването му може да се сравни в пътуване от —офи€ до ѕловдив, но в градски услови€. 

ќсобено натоварено е в търговски€т център на »станбул. 

 


јко пътувате през ќдрин

“емпературата в момента в ќдрин e 40 ∞C

ћаксималната температура за ƒЌ≈— е 41 ∞C.
”тре в ќдрин се очаква ћј —»ћјЋЌј температура от 42 ∞C —ледващите н€колко дни се очаква пром€на в температурите като след 5 дни се очаква минималните температури да достигнат 23 ∞C, а максималните 41 ∞C

—ила на в€търа 27 km/ч ENE

—офи€ »станбул, —офи€ »станбул времетраене, »станбул км, —офи€ »станбул км, —офи€ »станбул, ѕловдив »станбул, ¬арна »станбул, разсто€ние »станбул, до »станбул с кола, »станбул с кола, —офи€ »станбул км, разсто€ние до »станбул¬ремето
в
»станбул

34 ∞C

ясно

в€тър 22 км/ч

2024-07-18 25 | 35 ∞C
2024-07-19 25 | 31 ∞C
2024-07-20 25 | 34 ∞C
2024-07-21 25 | 34 ∞C

“емпература на водата

13 ∞C