Мерки за безопасност по време на полет

Безопасен полет

Служителите на авиокомпаниите имат една единствена и най-важна задача – да осигурят безопасно и приятно самолетно пътуване. Самолетът излита след

задължителна проверка и разрешение за излитане. Само компании със сертификат могат да конструират, експлоатират и поддържат летателните машини. Самолетът, авиокомпанията и персонала се контролират от Гражданските авиационни власти. А основните прибори в самолета са до три пъти подсигурени за да бъдат взаимозаменяеми в случай, че се наложи.

Пътниците са длъжни да спазват правилата за безопасност по време на полет със самолет:

Да заемат точно определеното си място, посочено на бордната карта. Ако пътникът желае да се премести, то това става с разрешението на кабинния персонал.

Ръчният багаж по време на полет със самолет

Ръчният багаж се поставя на мястото, определено за това. Той трябва да бъде в допустимите размери, за може да влезе в предвиденото пространство.

Мобилни телефони и електронни устройства 

Мобилните телефони и устройства при излитане и кацане на самолета трябва да са в режим „полет“. Строго се забранява употребата на всякакви електронни устройства по време на излитане и кацане. След набиране на височина се позволява употреба на преносим компютър. Изключение правят устройства за безжичен интернет, компютърни игри и видеокамери.

Необходимо е всеки пътник да следи указанията и демонстрациите относно безопасността по време на полета, показани от служителите на самолета. В джоба на седалката пред всеки пътник има инструкция за безопасност.

Предпазните колани трябва да са затегнати ниско под кръста. За сигурността на всеки, най-добре би било да не се разкопчават по време на полет.

Турболенция по време на полет със самолет

Турболенцията не вреди на самолета, нито на пътниците. Пилотите са обучени да се справят с нея, а пътниците – за да се справят с нея е необходимо да дишат дълбоко.

Пушенето на борда на самолета е абсолютно забранено! Това действие се санкционира строго.