Какви са изискванията за сигурността на летищата?

Летищна сигурност

На всяко летище на ЕС пътниците могат да бъдат проверени с телесен скенер — това може да е основният метод за проверка или допълнителен метод за разсейване на евентуални съмнения.

 

Всяка страна от ЕС сама решава дали да използва подобни скенери, но ако реши да го направи, трябва да спазва правилата на Съюза. Ако решат да подложат пътниците  на проверка с такъв скенер, трябва да се знае, че:

-летищните служби трябва да дават възможност да се откаже проверката с телесен скенер. В този случай ще бъде извършена алтернативна проверка, включваща най-малко ръчно претърсване;

-на пътуващите трябва да  бъде предоставена информация за използваната технология, преди да бъдат подложени на проверка;

-всеки пътник може да поиска  изображението на собственото му  тяло да бъде анализирано от служител от пол по негов избор;

-служителят, анализиращ изображението, ще бъде някъде другаде и няма да може да вижда пътуващия;

-изображението няма да е достатъчно ясно, за да бъде идентифициран пътникът, и то не може да бъде записвано, съхранявано или разпечатвано;

-могат да бъдат използвани само скенери, които не използват йонизиращо лъчение.

Когато се пътува със самолет от летище в ЕС, не трябва да се забравят някои изисквания за сигурност при опаковане на багажа и качване на борда:

Течностите, които пътниците взимат със себе си на борда, например аерозоли, напитки, паста за зъби, козметични кремове или гелове, трябва да бъдат поставени в прозрачен найлонов плик с максимален обем от 1 литър и нито една от опаковките не може да бъде с обем, по-голям от 100 мл. Опаковките с обем, по-голям от 100 мл, трябва да бъдат поставени в регистрирания багаж. Ограниченията за обема не важат за лекарства и бебешка храна.

Течности, закупени от безмитен магазин на летище или от авиокомпания, могат да бъдат носени като ръчен багаж, при условие че артикулите и касовата бележка са запечатани в специален плик (с червен кант), предоставен по време на покупката. Не можете да отваряте плика, преди да пристигнете в крайната дестинация. Служителите по сигурността обаче могат да решат да отворят плика и бутилките за проверка. Ако това се случи и вие имате свързващ полет от друго летище, кажете това на служителя, за да може течностите да бъдат запечатани отново в плик.

Всички остри предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие, не се допускат на борда на самолета. Това могат да са предмети от ежедневието като тирбушони, ножове и ножици с определен размер, които трябва да се поставят в регистрирания си багаж.

Ограниченията за размера и броя на ръчния багаж, който може да се  вземе на борда на самолета, се определят от авиокомпаниите  - пътникът трябва да провери, преди да тръгне на път.

Експлозиви и запалителни вещества и устройства, като например фойерверки, спрейове с боя и други запалителни и токсични вещества като киселини, не са разрешени при полети. Не можете да се пренасят нито в ръчния, нито в регистрирания багаж. На борда на самолета не се допускат никакви оръжия.

Всеки пътник трябва да се запознае с правилата за забранените предмети  в ръчния и регистрирания багаж.

На уебсайта на летището има подробен списък на забранените предмети. Информация има и авиокомпанията.

От съображения за безопасност всички вещи, с които пътувате, се сканират или проверяват по друг начин, преди да бъдат допуснати до зоните за сигурност на летището.

Вратите на пилотските кабини се държат заключени, за да не могат лица без съответното разрешение да влизат в тях.