»стините, които Ќ≈ тр€бва да знаем при полет със самолет

“айни при пътуване полет със самолет

ќтговорите на въпросите, които не тр€бва да знаем по време на полет със самолет. 

 акво Ќ≈ искат да знаем авиокомпаниите при полет със самолет?

или 

“айните при пътуване със самолет. 

“ова са фактите, които авиокомпаниите не искат да стигат до нас пътниците, за да не създават излишна паника и страх в самолета.

Ќ€кои истини са стресиращи, други звучат логично и в двата случа€ това са нещата, за които не тр€бва да мислите по време на ¬аши€т комфортен полет със самолет. 

“ова са те истините, които кри€т авиокомпаниите по време на наши€ комфортен полет...