По 4600 километровите релси на Швейцария

Железопътна система в Швейцария

Железопътна система на Швейцария се простира на дължина повече от 4600 километра. Тя е втора след Япония по масова употреба на влакове.