Регистрационен номер на човек

Номерата на колите в Швейцария

Тук в Швейцаря, регистрационните номера на колите не се дават на превозното средство, а на човека. Ако собственик иска да продаде колата си, той взима регистрационния номер и го използва за новия си автомобил.