Без дом

Домовете в Швейцария

В Швейцария, само ¼ от хората притежават собствен дом, а повечето жилищни сгради разполагат с бункер за защита от ядрена война.