ОК

Повдигнат палец

Кога е 1 и кога 2?

Повдигнат нагоре палец за повечето култури значи „ОК”, но в Швейцария така се показва „1”, когато се брои на пръсти. Ако искате някаква стока в 1 бройка, покажете палец, не показалец, тъй като така ще ви донесат 2 бройки от артикула.