С най-много банки

В Швейцария

Швейцария е държавата в която има повече банки, отколкото зъболекари.